drise

За нас

Фирма „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е основана през 2005 г. и е специализирана в областта на енергетиката: изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти. Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно напрежение - до 400 kV, Градски електрически мрежи, Битови и административни сгради, командно-технологични сгради, складове и складови стопанства, както и свързаните с тях електрически инсталации и осветления.
Основни партньори на фирма „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД са SIEMENS, ABB, SCHNEIDER ELECTRIC.


Управители на фирмата са инж.Илия Митовски и инж.Петър Стоянов – магистри по електроенергетика и икономика.

Главен проектант в „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е инж. Георги Александров – магистър по електроенергетика.
Инж. Г. Александров има дългогодишен опит като Началник отдел подстанции и главен проектант на п/ст 400 и 750 kV в Енергопроект. Освен в Р.България като главен проектант инж. Георги Александров разработва десетки проекти в Ливан и Малайзия.
Ръководител направление първична комутация е инж. Иванка Стоилова – магистър по електроенергетика.

„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД разполага също с групи по част архитектурна, строително-конструктивна, В и К, геодезична, благоустрояване и пътища.