drise

Дейности

 • Проектиране на електрически подстанции до 400 кV;
 • Телемеханика и диспечерски връзки на енергийни обекти
 • Проектиране на трафопостове и възлови станции;
 • Проектиране на кабелни линии от 6 до 110 кV;
 • Проектиране на оптични кабели
 • Проектиране на въздушни електропроводни линии до 400kV
 • Проектиране на OPGW за нови и съществуващи въздушни електропроводни линии
 • Проектиране на силови инсталации за ниско напрежение;
 • Проектиране на осветителни уредби за външно площадково осветление, вътрешно промишлено и битово осветление;
 • Проектиране битови и административни сгради, хотелски комплекси, командно-технологични сгради, складове и складови стопанства;
 • Проектиране на пътища
 • Изготвяне на ПУП за площадкови и линейни обекти;
 • Геодезична дейност;
 • Геоложки проучвания;
 • Консултантска дейност;