• Проектиране на трафопостове и възлови станции
  • Проектиране на електрически подстанции до 400 кV;

 „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е основана през 2005 г. и е специализирана в областта на енергетиката.
Фирмата разполага с необходимия софтуер и високо квалифицирани служители за изпълнение на проекти с високо качество „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД разполага с групи по част архитектурна, строително-конструктивна, В и К, геодезична, благоустрояване и пътища.