„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Телемеханика и диспечерски връзки на енергийни обекти
  • Геодезична дейност;
  • Проектиране на въздушни електропроводни линии до 400kV
  • Проектиране на осветителни уредби за външно площадково осветление, вътрешно промишлено и битово осветление;
  • П/ст „МЕЗДРА“ 110/20 кV
  • Кабелни линии и КТП в район на гр.София (обекти към ЧЕЗ Електро България АД)
  • Проекти за битови и административни сгради, командно-технологични сгради, складове
  • Нови п/ст в Малайзия с елегазови уредби на закрито и открито с напрежение до 275 kV – 7 броя.