„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Изготвяне на ПУП за площадкови и линейни обекти;
  • Геоложки проучвания;
  • Проектиране на OPGW за нови и съществуващи въздушни електропроводни линии
  • Проектиране на оптични кабели
  • Нова когенерация в ТЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР – включващ работни проекти за:
  • РУ 6,3 kV при дробилна машина на “Екометал инженеринг” ЕООД
  • ФУРАЖЕН ЗАВОД „ЗАРА ФУРАЖИ” АД
  • Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр.Стара Загора - Ремонт и рехабилитация на Токоизправителни станции /ТИС/