„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Проектиране на оптични кабели
  • Проектиране на кабелни линии от 6 до 110 кV;
  • Проектиране на електрически подстанции до 400 кV;
  • Проектиране на трафопостове и възлови станции;
  • Реконструкция на електрозахранването на „Пета МБАЛ-София“
  • РУ 6,3 kV при дробилна машина на “Екометал инженеринг” ЕООД
  • Проект на нова суха КЛ 110 kV от п/ст „Хиподрума“ до п/ст „Средец“ включващ следните части:
  • Подмяна заземителен контур в ОРУ 110 kV на п/ст „Тетевен”